torstaina, elokuuta 11, 2005

Kirjoitin osittain uusiksi johdanto-osan ravintokirjaani
Varsin vähäisestä kirjallisesta tuotannosta johtuen olen huomannut käyttäväni hyvin paljon aikaa ja energiaa Johdanto-osani kirjoitteluun. Nyt intensiivisessä kirjoitusvaiheessa oleva Ravinto-opas urheilijoille on nähnyt monia Johdanto-versioita. En ole vieläkään tyytyväinen johdantoon. Pistän sen nyt tähän, jotta se ikäänkuin olisi esillä ja näkyisi kaikessa karuudessan useimmille silmäpareille. Johdanto-osaa saa kritisoida! Mitä inhottavampi kommentti, sitä paremmin se palvelee jatkosuunnitelmiani. Lisäksi joudun katsomaan itse Johdanto-osaani näyttöpäätteltä ihan uudesta paikasta, eli blogistani. Anteeksi tämä häiriö!

TUTKIMUSTIETOA URHEILIJAN RAVINNOSTA
Johdanto
Tämän julkaisun tarkoituksena on koota yhteen urheilijoiden ravintovalmennuksen nykysuuntauksia siten kun ne esitetään alan julkaisuissa. Olen pyrkinyt esittelemään asiat mahdollisimman selkeästi ja käyttänyt mahdollisimman paljon arkikieltä tieteellisen terminologian sijaan. Käytännönläheisen lähestymistavan syystä kädessänne on nyt tietopaketti, jolla oikean ravintotiedon saaminen on mahdollisimman kätevää. Voitte tämän ravinto-oppaan avulla helpommin omaksua oikeat ruokailutottumukset ja saada kaikki olennaiset tiedot erilaisista lisäravinteista. Toivon ravinto-oppaalleni lukijoita niin valmennusportaasta ja urheilijoista kuin suurestakin yleisöstä. Ravinto-opastani voi pitää esillä kun itse tutustuu alan kirjallisuuteen, sillä olen yrittänyt selittää useimmat alan erikoistermit ja vierasperäiset sanat. Mielestäni meillä tutkijoilla on vastuullinen tehtävä tuoda tieteelliset tutkimustulokset koko kansan luettavaksi ja pohdittavaksi. Biologian ja elintarviketieteen perustiedot ja niiden tyydyttävä hallinta auttaa ymmärtämään miten urheilijan keho toimii ja mitä urheilijan pitäisi syödä pysyäkseen mahdollisimman hyvässä kunnossa.
Olen muodostamaani aiheenmukaiseen aakkoselliseen luetteloon pyrkinyt poimimaan ja selostamaan uusimpia tutkimustuloksia urheilijan ravinnosta. Suurin osa tiedoista perustuu niihin tieteellisiin tutkimuksiin joita on julkaistu kansainvälisissä julkaisuissa ja luetteloitu arvostetussa Public Medicine tietokannassa (www.pubmed.org). Olen lukenut useimmista tutkimuksista vain lyhennelmän, joillekin harvoille tutkimuksille olen niiden kiinnostavuuden takia uhrannut huomattavankin paljon aikaa ja sitten olen ahkerasti lukenut joitakin alan kirjoja ja lehtiä. Olen nöyrästi pistänyt syrjään sellaiset tieteelliset tutkimukset joista en ymmärrä hölkäsen pöläystä. Siellä ne odottavat minua viisaamman silmäilyä ja kommentointia. Minun älylleni sopivia tutkimuksia olen sitten selaillut jokseenkin ahkerasti ja poiminut kultajyväsiä niistä.
Olen mahdollisesti tietämättäni kyseenalaistanut joitakin eksoottisia ravinto-oppeja. Pyydän vilpittömästi anteeksi aiheuttamaani mielipahaa tyrmätessäni tässä vaiheessa esim. useimmat laihdutusdieetit huuhaana, homeopatian harhaoppina ja useimmat lisäravinteet turhiksi tuotteiksi. Se ei kuitenkaan saa estää näitä suuntauksia suosivia lukemasta kirjaani avoimin silmin. Ravintoasioista on kiistelty iät ja ajat. Älkää antako kiistojen pimentää mielenne vaan ottakaa vastaan kirjan mahdolliset muut arvokkaat tiedon jyvät ja laskekaa vaikkapa mieltänne vaivaamaan jääneet asiat hetkeksi taka-alalle. Minulle ei ole itsekritiikki millään tavalla vierasta, päinvastoin itsekritiikki on se voimavara minkä varassa minä tuotan tätä aineistoa. Todella räikeitä ravintotieteen harhaoppeja kohtelen kuitenkin hyvin rankalla kädellä, minkä saatte huomata lukiessanne kirjaani. Toivon mukaan otatte nämä vääryydet vastaan avoimesti pohtien ja tarpeen vaatiessa korjatte mahdollisesti tekemänne virhearvioinnit. On niin helppoa joutua taitavasti markkinoidun tuotteen, ravintoaineen tai ravitsemuksellisen harhan uhriksi. Olen kirjaa kirjoittaessani joutunut tutustumaan moniin sellaisiin asioihin, joista en aiemmin ole tiennyt juuri mitään. Kirjassani voi sen takia olla virheellisiä käsityksiä ja joidenkin (onneksi harvojen) asioiden suhteen olen joutunut muuttamaan aiempia käsityksiäni. Voikin sanoa, että kirjani elää koko ajan ja tiedon täsmentyessä painotukset voivat muuttua. Isot linjat kuitenkin pysyvät muuttumattomina. Ravintotieteen asiantuntijoiden, biologien ja biokemistien kanssa käymäni keskustelut ovat olleet hyvin antoisia. Lisäksi olen iloinnut siitä, että saan pitämissäni luentoilloissa opastaa urheilijoita ravintoasioissa. Vastaanotan suuren määrän puheluita ja sähköpostia erinomaisen kriittisiltä ravintotieteen tutkijoilta, ravintoasioita pohtivalta Suomen kansalta ja ravintoasioista kiinnostuneilta urheilijoilta ja heidän vanhemmiltaan sekä valmentajiltaan. Ihailen teidän kaikkien asiantuntemusta ja älykkäitä perusteluja. Moni nokkela ajatus on kulkeutunut tämän kirjan sivuille joko teidän tai minun toimestani. En millään koe olevani minkäänlainen urheiluravinteiden asiantuntija. Biologian alalta tekemäni väitöskirjatyö (v. 1987) ja satakunta tieteellistä julkaisuani ovat kuitenkin käsittääkseni opettaneet kriittisesti havainnoimaan kansainvälisissä tutkimuksissa esille tulevaa aineistoa ja muodostamaan luetun aineiston perusteella relevantteja johtopäätöksiä. Tottumattomuuteni tähän erikoisalaan saattaa johtaa siihen, että tuomitsen huolimattomasti kirjoitetut julkaisut hölynpölyksi ja hyvällä taidolla kasatut hengentuotteet liiankin optimistisesti. Hyödylliseksi voi osoittautua se seikka, että en kuulu ravintokikkailua harrastavien eturintamaan ja katson näitä ravintoasioita hyvinkin neutraalisti. Palautetta saa antaa!
Materiaalini painottuu ainakin aluksi kestävyysurheilun suuntaan johtuen omasta liikuntaharrastuksestani (maratonjuoksu, kilpakävely) ja valmentajani, Harry Lankisen, kiinnostuksesta. Olen tosin luentojani varten käynyt myöskin läpi muiden lajiryhmien erityisiä ravintokysymyksiä (voima- ja taitolajit) ja lisääntyvässä määrin ajatuksia tästäkin löytyy oppaastani.
Vaikka oppaassani esitellään paljon erilaisia lisäravinteita ja kaikenlaisille ravintokikkailuille annetaan palstatilaa, oma mielipiteeni on kuitenkin tässä vaiheessa hyvä tuoda esille mahdollisten pettymysten varalta:

Urheilija pärjää hyvin pitkälle ilman kukkaroa rasittavia lisäravinteita huolehtimalla siitä, että syö monipuolisesti ihan vain laadukkaita perusruoka-aineita.

Yllämainittu lause on kypsynyt varsin pitkäaikaisen tutkiskelun aikana, jolloin olen vilpittömästi etsinyt kirjallisuudesta (ja itse kokeillutkin!) kaikenlaisia urheilusuoritusta parantavia ruoan ainesosia ja lisäravinteita. Lähdeluettelosta on löytymässä mielen-kiintoinen juoni: Lähdin liikkeelle Michael Colganista [1] (lisäravinnetutkimuksen ja nykyaikaisen ravintovalmennuksen suuri ammattilainen) ja olen päätymässä monipuolisen suomalaisen perusruoan äärelle! Julkaisustani ei edes rivien välistä ole luetta-vissa sellaista viestiä, jonka mukaan urheilijat erityisesti hyötyisivät proteiini-, vitamiini- tai kivennäisainelisistä. Tämä on tyly viesti kukoistavalle lisäravinnekaupalle! En lähde tuomitsemaan niitä jotka panevat luottamuksensa lisäravinteiden varaan ja olen mahdollisesti valmis tarkistamaan konservatiivisen ajatuksenkulkuni vakuuttavan näytön edessä. Myönnettäköön se to-siseikka, että kovin monen urheilijan epäterveelliset ruokailutottumukset korjaantuvat nautituilla lisäravinteilla lähemmäksi suosituksia. Lisäksi markkinahumun luomat mielikuvat jonkin yksittäisen tuotteen eduista voivat joskus olla hyvinkin tärkeällä sijalla urheilijan elämässä. Olkoon urheilija viisas oppiessaan syömään monipuolisesti. Toivottavasti tämä opas lisää urheilijoi-den tietoa juuri tällä saralla. Jätän ilmaan toiveen siitä, että yhä useamman urheilijan lautasella näkisi energiaravintoaineet suh-teessa 60-25-15, eli 60% hiilihydraatteja, 25% rasvaa ja 15% proteiinia.

Palautetta on tullut:
Tiedonhankkiminen on ensisijaisen tärkeää, mutta loppujen lopuksi ratkaisee se, kuinka hyvin onnistuu kääntämään teoreettisen osaamisen käytännön toimenpiteisiin. On siis osattava poimia tiedon virrasta oikeasti merkitykselliset asiat ja myös aika usein tehtävä kompromisseja: teoreettisesti optimaalista ruokavaliota on käytännössä lähes mahdoton toteuttaa. Olli Ilander
Se kirjoittamasi urheilijan ravinto-opas on todella erinomainen. Siinä on paljon oleellista tietoa yksissä kansissa, jota muutoin olisi vaikea lähteä hakemaan. Oiva apu valmennuksessa!!. Petri Varjolampi
Suuret kiitokset Christer suurenmoisesta kirjoituksestasi Tutkimustietoa urheilijan ravinnosta! Tosi mielenkiintoinen! Paljon kultahippuja! Ahti Honkola
Christerin ravinto-opas on todellinen löytö. Jukka Melaranta
60-25-15 on toiminut minulla tosi hyvin. Tuntemattomana pysyttelevä heittolajien harrastaja
Luennoillasi nukkuva ei voi olla elossa. Tuntemattoman ääni auditoriosta
Oli mukava kuunnella loistavaa luentoasi ja saada vielä kotiin vietäväksi kattava luentomateriaalisi. Tyytyväinen luentojeni kuulija Pohjois-Suomesta


Toivottavasti materiaalistani on jotain hyötyä urheiluravinteista kiinnostuneille!
Ystävyydellä christer sundqvist, FT 040-7529274
christer.sundqvist@wakkanet.fi

Ohjeita lukijalle
Parhaimmillaan tämä ravinto-opas täydentää ravintoluentojeni tietotarjontaa ja houkuttelee urheilijaa syventämään tietojaan ravinnosta. Lukemista helpottaakseni olen tehnyt joitakin laajempia urheilijan ravinnon peruskatsauksia (merkitään ao. kohtaan sanalla Perustietoa). Ensi kertaa oppaaseen tutustujan kannattaa aloittaa näistä perustiedoista ja käyttää oppaan muita osia lähinnä hakuteoksena. Tiedon janon kasvaessa voi lukea opasta kokonaisvaltaisemmin ja perehtyä myös laajaan lähdeluetteloon. Tutkijoita palvelen CD-levyllä saatavalla laajennetulla versiolla, jossa on erikoistietoa, lähdeaineistoa, kuvamateriaalia ja tieteellistä keskustelua (Kysykää tätä erikseen!). Lukuintoa!

Blogiarkisto