keskiviikkona, syyskuuta 28, 2005

Mielenterveystyölle 2,3 miljoonaa euroa

Pohjanmaalla on alkamassa mittava pilottihanke mielenterveystyön ja päihdehuollon kehittämiseksi. "Mielenterveyden Pohjois-Karjala -projektiksi" kutsuttava hanke perustuu eri tahojen laajaan yhteistyöhön. Pohjanmaa-hanke toteutetaan kolmen sairaanhoitopiirin, eli Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirien alueella. Hanke kattaa alueen koko väestön. Mielenterveyden häiriöistä ja päihteiden ongelmakäytöstä on tullut yhdessä merkittävin kansanterveysongelma Suomessa, muistuttaa hankkeen projektijohtaja, ylilääkäri Matti Kaivosoja (Kokkolan perusturvajohtaja). Henkilökohtaisten kärsimysten ja ongelmien lisäksi myös yhteiskunnalliset kustannukset ovat suuret. Vuonna 2003 kaikista sairaspäivärahoista joka neljäs ja työkyvyttömyyseläkkeistä miltei puolet myönnettiin psyykkisin perustein.
Pohjanmaa-hankkeen tarkoituksena on kehittää uudentyyppisiä hoitokäytäntöjä ja tehostaa ongelmien varhaista havaitsemista. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan rajat ylittävää yhteistyötä, huomauttaa Kaivosoja. Olemassa olevien rakenteiden ja vakiintuneiden toimintamallien uudistaminen vaativat pitkäaikaista muutostyötä.
Projektille on myönnetty rahaa kolmeksi seuraavaksi vuodeksi kaikkiaan 2,3 miljoonaa euroa. Tästä sosiaali- ja terveysministeriön osuus on 900 000 euroa, loput 1,4 miljoonaa tulee sairaanhoitopiireiltä.
Hankkeen kunnianhimoisena tavoitteena on saavuttaa yhtä syvälle käyviä muutoksia terveystavoissa ja ja hoidon tehostamisessa kuin on saavutettu sydän- ja verisuonitautien osalta Pohjois-Karjala-hankkeessa, summaa Kaivosoja. Tavoitteiden toteutumista seurataan koko hankkeen ajan. Arvioinnista vastaa Helsingin yliopiston, Stakesin ja Vaasan sairaanhoitopiirin perustama Vaasan mielenterveystyön osaamiskeskus.

Tieto löytynyt täältä.

Blogiarkisto