sunnuntaina, lokakuuta 16, 2005

Diabeteksen kimppuun kasviksin, hedelmin ja marjoin!

Jukka Montosen 19.10.2005 tarkistettava väitöskirja on ilmestynyt. Tutkimuksessa selvitettiin kasviperäisen ravinnon yhteyttä aikuistyypin diabeteksen ilmaantuvuuteen.
Tutkimusaineistona käytettiin Kansaneläkelaitoksen autoklinikkatutkimuksessa tehdyn ravintotutkimuksen ruoankäyttötietoja. Kaikkiaan 10 054 henkilön ruoankäyttö mitattiin edellisen vuoden kattavalla ruoankäyttöhaastattelulla. Tämä tutkimus pohjautuu 4 304:een 40–69 vuotiaaseen henkilöön, joilla ei ollut diabetesta, kun ruoankäyttöaineisto kerättiin vuosina 1967–1972. Kansaneläkelaitoksen ilmaislääkerekisteristä tunnistettiin 383 diabetekseen sairastunutta tutkittavien henkilötunnusten avulla 23 vuoden seurannan aikana.
Jukka Montosen tutkimustulokset viittaavat siihen, että aikuistyypin diabeteksen kehittymistä voidaan hillitä käyttämällä kasvikunnasta peräisin olevia ruoka-aineita, erityisesti vihreitä kasviksia, hedelmiä ja marjoja, ruokaöljyä sekä margariinia. Tutkimus vahvistaa myös olettamusta viljakuidun ja antioksidanttivitamiinien diabetesta ehkäisevästä vaikutuksesta. Kuitenkin lisää tutkimuksia tarvitaan johtuuko tämä pelkästään kasvikunnasta peräisin olevan ruoan saannista vai liittykö tähän myös veganismin synnyttämiä muita elintapatekijöitä.
Tätä Kansanterveyslaitoksen linjaa uskollisesti noudattavaa valitettavan tylsää kirjaa loistavine löydöksineen on ainakin lupautunut kuuntelemaan vastaväittelijä professori Matti Uusitupa Kuopiosta. Toivottavasti yleisön joukossa on median edustajia, jotka pystyvät välittämään kirjan sanoman mielenkiintoisemmassa muodossa laajemmalle yleisölle.

Blogiarkisto