keskiviikkona, lokakuuta 05, 2005

Kännykkään puhuminen lienee turvallista

Epätietietoisuus kännyköiden turvallisuudesta on viime aikoina huolestuttanut yleisöä. Jos kännykän käyttö kohottaisi aivokasvainten riskiä, tällä olisi laajakantoisia vaikutuksia, koska kännykän käyttö on niin yleistä. Kansainvälisessä tutkimuksessa on selvitetty kuudessa maassa eli Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Ranskassa ja Britanniassa, miten kännykän käyttö vaikuttaa akustikusneurinooman riskiin. Tämä on hitaasti kasvava hyvänlaatuinen kuulo-tasapainohermon kasvain, joka voi aiheuttaa tasapainohäiriöitä ja kuurouden. Kaikista pään kasvaimista kännykän käyttö voisi periaatteessa altistaa eniten juuri tälle kasvaimelle. Tapaus-verrokkitutkimuksiin osallistui yhteensä 678 henkilöä, joilla oli todettu akustikusneurinooma ja yli 3 500 tervettä verrokkia. Kännykänkäyttötiedot saatiin henkilökohtaisilla haastatteluilla.

Kymmenenkään vuoden kännykän käyttö ei näyttänyt vaikuttavan merkitsevästi akustikusneurinooman riskiin. Käytön pituudella, elinaikana kertyneellä käytöllä tai puhelujen lukumäärällä ei näyttänyt olleen vaikutusta riskiin. Näyttää siltä, että pitkäaikainenkaan kännykän käyttö ei kohota kuulo-tasapainohermon kasvaimen, akustikusneurinooman riskiä. Aikaisemmissa tutkimuksissa on tosin saatu viitteitä siitä, että kännyköiden elektromagneettinen kenttä saattaisi kohottaa aivojen lämpötilaa, mutta tämä ei näyttäisi altistavan ainakaan kuulo-tasapainohermon kasvaimille.

Löytyi täältä.
British Journal of Cancer 2005,93:842-848

Blogiarkisto