maanantaina, toukokuuta 08, 2006

Geenien itä- ja länsiottelu

Suomalainen tutkimusryhmä on ollut niin kiinnostunut suomalaisten geeniperinnöstä, että se on analysoinut peräti 22 merkkigeeniä Y-kromosomissa. On havaittu, että Itä-Suomessa asuvat miehet eroavat Länsi-Suomessa asuvista miehistä. On olemassa selvä ero siinä miten nämä merkkigeenit esiintyvät näissä väestöryhmissä. Tulokset viestittävät itäisen ja läntisen puoliskon urosten väestöhistoriassa esiintyvistä eroista. Arkeologisista, historiallisista ja perinnöllisistä lähteistä löytyy siis nyt osviittaa, että alkuperäinen suomalaisväestö on fennougrista alkuperää. Myöhemmin tapahtunut skandinaavinen invaasio on sekoittanut länsisuomalaiset niin maan perusteellisesti, että se näkyy jopa geeneissä. Geeneistä on luettavissa yhteyksiä fennougrilaisen kantaväestön ja skandinaavien sekä balttien välillä juuri Länsi-Suomessa. Mitään merkkiä ei näy Siperian tai Keski-Euroopan vaikutuksesta. Romukoppaan joutavat nyt siis jonninjoutavat höpinät yhtenäisestä suomalaisväestöstä. Aito suomalaisuus löytyy Itä-Suomesta, lännessä asuu sekaväestöä.

Lähde: Lappalainen T, Koivumäki S, Salmela E, Huoponen K, Sistonen P, Savontaus ML, Lahermo P. Regional differences among the Finns: A Y-chromosomal perspective. Gene, 18.3.2006

Blogiarkisto