torstaina, toukokuuta 18, 2006

Väitetään urheilijoiden käyttävän paljon lääkkeitä

Proviisori Antti Alaranta väittelee tohtoriksi Helsingin yliopistossa keskiviikkona 24. toukokuuta 2006. Urheilijat käyttävät lääkärin määräämiä astmalääkkeitä, allergialääkkeitä, tulehduskipulääkkeitä sekä antibiootteja 2-4 kertaa useammin kuin ikätoverinsa yleensä.

Urheilijan lajilla on merkittävä vaikutus lääkkeiden käytön yleisyyteen. Kestävyyslajien urheilijat, jotka altistuvat astmalle ja allergioille hengittäessään kesällä suuria määriä allergeeneja ja ilman epäpuhtauksia sekä talvella kylmää ja kuivaa pakkasilmaa, käyttävät yleisimmin allergialääkkeitä. Astmalääkkeitä käyttävät yleisimmin kestävyyslajien ja joukkuelajien urheilijat. Nopeus- ja voimalajien urheilijat puolestaan kärsivät muita useammin erilaisista nyrjähdyksistä ja lihasrevähdyksistä. Heillä kuluukin tulehduskipulääkkeitä noin 4 kertaa useammin kuin muiden lajien urheilijoilla ja lähes 10 kertaa useammin kuin samanikäisillä yleensä.

Lääkkeitä käytettäessä ei saa unohtaa, että kaikilla lääkkeillä on omat haittavaikutuksensa, jotka voivat heikentää urheilijan maksimaalista suorituskykyä. Esimerkiksi tulehduskipulääkkeitä käyttäneistä urheilijoista joka viides kertoi havainneensa kyseisten lääkeaineiden aiheuttaneen haittavaikutuksia. Urheilijoiden lääkkeiden käyttöä suunniteltaessa tuleekin ottaa huomioon lääkkeiden mahdollisesti aiheuttamat välittömät ja pitkäaikaiset haitat, lääkkeiden yhteisvaikutukset sekä dopingsäädökset.

Urheilijoiden lääkkeiden käytön yleisyyttä on tutkittu vähän. Alarannan väitöskirjatyö on ensimmäinen tutkimus, jossa on selvitetty useiden eri lajien urheilijoiden lääkitystä kokonaisuudessaan ja verrattu sitä otokseen samanikäisestä normaaliväestöstä. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat kaikki Suomen Olympiakomitean valmennustukea vuonna 2002 saaneet 494 yksilö- ja joukkuelajien urheilijaa. Vertailuaineistona käytettiin Kansanterveyslaitoksen Terveys 2000 -tutkimukseen vastanneita 18-29 -vuotiaita nuoria.

Lue väitöskirja kokonaisuudessaan tästä (PDF).

Lähde: Verkkouutiset, 18.5.2006

Blogiarkisto