perjantaina, marraskuuta 04, 2005

Ota nyt sitten selvää miesten aivoituksista!

Brittitutkijat väittävät Science-lehden tuoreessa numerossa, että autismia sairastavan aivot ovat kuin äärimmilleen viedyt miehen aivot. Tämän teorian esitti ensimmäisenä autismia tutkinut Hans Asperger jo 60 vuotta sitten. Nyt uudet aivojen tutkimusmenetelmät näyttävät vahvistavan tätä käsitystä.
Sukupuolten välillä on eroja aivoissa ja käyttäytymisessä. Miehet ovat keskimäärin vähemmän empaattisia kuin naiset, mutta toisaalta heillä on suurempi taipumus systematisoida asioita. Systematisointi tarkoittaa asioiden analysointia ja syy-seuraussuhteiden etsintää.
Älykkyydessä ei ole eroa miesten ja naisten välillä, mutta miehet ovat silti keskimäärin parempia tietyissä avaruudellista hahmottamista edellyttävissä tehtävissä kuten kolmiulotteisten kappaleiden pyörittämisessä mielessä. Poikalapset ovat innokkaampia leikkimään mekaanisilla leluilla kuin tytöt, joita kiinnostavat ihmissuhteita esittävät nuket. Jo päivän vanhoissa ihmisvauvoissa näkyy ero kiinnostuksen kohteissa. Tyttövauvat katsovat mieluummin piirrettyä kasvojen kuvaa, poikavauvat liikkuvaa mobiililaitetta.
Miehillä on 9% suuremmat isot aivot, mutta aivopuoliskojen välistä liikennettä välittävä hermokimppu, aivokurkiainen (Corpus callosum), on miehillä keskimäärin hieman ohuempi. Tietyt pienemmät aivoalueet eroavat jonkin verran myös kooltaan. Pojilla on suurempi mantelitumake (Amygdala), joskin ero pienenee aikuistuessa. Miesten aivokuoressa, korteksissa, on enemmän hermosoluja kuin naisilla ja ne ovat tiheämpään pakkautuneina. Miesten aivoissa materiaalia on enemmän hermosolujen kuorikerroksessa, valkoisessa aivoaineessa. Kaikki nämä piirteet yhteensä viittaavat siihen, että paikallisesti miesten aivoissa on enemmän toimintaa, mutta aivopuoliskojen välinen yhteistoiminta on naisia vähäisempää.
Palataan sitten itse aiheeseen, eli autismiin. Autismin kaltaisia sairauksia erotellaan useita ja parhaiten tunnettuja ovat varsinainen autismi sekä Aspergerin syndrooma. Niitä on selvästi enemmän miehillä kuin naisilla. Autistit eivät tunnista muiden ihmisten tunnetiloja eli empatiakyky ja sosiaaliset taidot ovat heikkoja. Autisteille on tyypillistä kiinnostuksen keskittyminen hyvin kapealle alueelle, jotka usein liittyvät jonkinlaiseen järjestämiseen. Kiinnostus voi kohdistua johonkin laitteeseen, aikatauluihin, numeroihin tai kalentereihin. Älykkyysosamäärä tavalliseen tapaan määriteltynä jää keskimäärin alle normaalin, mutta se voi ehkä johtua kiinnostuksen puutteesta yleisiin asioihin.
Autisteilla aivojen rakenne kehittyy samaan tapaan kuin poikalapsilla, mutta siinä on hyvin äärimmäisiä piirteitä. Esimerksi mantelitumake kasvaa erittäin nopeasti 18-35 kuukauden iässä, mutta kasvu hidastuu sitten ja murrosikään tullessa mantelitumake on autisteilla poikkeuksellisen pieni. Autistien aivokuori on keskimääräistä suurempi ja myös heidän päänsä fyysiset mitat ovat tavallista suuremmat kuin muilla lapsilla.
Aivojen kehitystä tutkimalla voidaan ehkä päästä autismin selityksen jäljille. Näin uskovat Cambridgen yliopistossa työskentelevät brittitutkijat, jotka ovat nimenomaan autismin tutkijoita.

Rakkaat feministit! Käyttäkää näitä miehiä mahdollisesti raskauttavia tietoja harkiten. Miehillä menee muutenkin tarpeeksi huonosti.

(Radion tiedeuutiset, Science 4.11.2005)

Blogiarkisto