keskiviikkona, marraskuuta 23, 2005

Vältä turhaa tietoa!

Nyt turhan tiedon turmiollisuudesta on sitten näyttöä, eli turha tieto todellakin rasittaa aivoja! Sulkemalla pois turhan tiedon ihminen voi lisätä sen tiedon muistamista, joka on todella tärkeää. Oregonin yliopiston tutkijat USA:ssa tohtori Edward Vogelin johdolla väittävät, että visuaalinen työmuistimme (näkömuistimme) ei ole riippuvainen aivojemme suuresta tallennuskapasiteetista vaan ennemminkin merkittävää roolia näyttelee se miten pystymme sulkemaan pois turhan informaation tallentumisen.
Näkökentässä olevista esineistä pystymme muistamaan yksityiskohtia vain hyvin pienestä määrästä esineitä (2-5 kpl). Testattaville näytettiin tietokoneen kuvaruudulla pieni joukko erilaisia neliöitä tai suorakulmioita ja niistä piti painaa mieleensä määrättyjen esineiden joku ominaisuus, esimerkiksi punaisten palkkien suunta. Joukossa oli ylimääräisiä, keskittymistä haittaavia esineitä, jotka olivat joko vääränvärisiä tai sijaitsivat vääräksi määritellyssä osassa kuvaruutua. Samanaikaisesti mitattiin koehenkilöiden aivosähkökäyriä, joista pystytään päättelemään näkömuistin aktiivisuutta.
Koehenkilöiden näkömuistikapasiteetti vaihteli ilman häiriötekijöitä 1,5 - 5 esineen välillä. Häiriötekijöiden vaikutusta testattiin kolmessa eri asetelmassa. Jokaisessa näistä parhaan näkömuistin omaavilla ihmisillä oli myös paras kyky jättää huomiotta häiritsevät kuviot. Se päti niin vääränväristen kuin väärässä kohdassa sijaitsevien häiriöiden kohdalla. Sinänsä vaikeus pitää häiriötekijät poissa tietoisesta katselusta ei ole aina ja kaikkialla välttämättä negatiivinen ominaisuus.
Tähän asti muistikykyä on pidetty ihmisen aivojen kykyä tallentaa tietoa mahdollisimman paljon ja pieneen tilaan. Nature-lehdessä ilmestynyt tutkimus luo edellytykset ymmärtää mm. käyttäytymishäiriöitä ja skitsofreniaa.

Blogiarkisto