keskiviikkona, marraskuuta 23, 2005

Stressi nostaa veren rasva-arvoja

Englannissa on tutkimuksessa todettu yhteys stressaavan tilanteen ja korkean LDL-kolesterolin (ns. huono kolesteroli) välillä. Kolme vuotta kestäneessä tutkimuksessa stressiin herkemmin reagoineilla ihmisillä oli korkeammat LDL-tasot normaalitilanteessa kuin niillä, joiden veren kolesterolitaso ei noussut henkisesti stressaavassa kokeessa.
Havainto selittää ilmeisesti yhden osan stressin haitallisista vaikutuksista elimistöön. Stressaaviin tilanteisiin herkästi reagoivilla LDL-kolesterolin taso tahtoo lopulta jäädä korkeammalle. Ennestään tiedetään, että pitkäkestoinen stressi heikentää elimistön puolustusjärjestelmän toimintaa ja nostaa tiettyjen tulehduksesta kertovien merkkiaineiden määrää.
Kokeessa 199 keski-ikäistä, tervettä miestä ja naista pantiin tekemään hankalia älykkyystestejä. Joillain LDL-kolesterolitaso nousi välittömästi kokeen jälkeen, toisilla ei tapahtunut mitään. Kolmen vuoden jälkeen koehenkilöiltä mitattiin normaali 12 tunnin paaston jälkeinen kolesterolitaso verestä. Kaikkien osallistujien kolesterolitasot olivat kohonneet, mutta eniten se oli noussut niillä, joilla veren kolesterolitaso nousi stressin takia.
Tutkijat Andrew Steptoe ja Lena Brydon esittävät kolme mahdollista selitystä mekanismille, jolla stressi voi nostaa veren LDL-kolesterolin tasoa:
1) Stressaavassa tilanteessa elimistö voi alkaa tuottaa enemmän energiaa, ikäänkuin pakoreaktiota varten. Energiaa tähän saadaan rasvahapoista ja glukoosista. Molempien tuottamiseen tarvitaan LDL-kolesterolia, jota maksa valmistaa.
2) Stressin seurauksena elimistön kolesterolia poistava toiminta jotenkin hidastuu.
3) Koska stressi lisää monien tulehdusprosessien aktiivisuutta, kolesterolitaso nousee, koska tulehdusyhdisteiden tuottamiseen tarvitaan LDL-kolesterolia.

Lähde: Radion tiedeuutiset ja Health Psychology 24 (6): 601-607, 2005

Blogiarkisto