keskiviikkona, kesäkuuta 07, 2006

KurKKaapa ameriKKalaisten tutKijoiden K-vitamiinitietoja

KaiKKi mitä iKinä olet halunnut tietää K-vitamiinista selvinnee Kun Käyt USA:ssa K-vitamiinilaboratoriossa Jean Mayerin USDA Human Nutrition Research Centerissä on Aging Tuftsin yliopistossa. Siellä labrapäälliKKönä on tohtori Sarah Booth työryhmänsä Kanssa. Ja heillä on paljon tietoa K-vitamiinista, menaKinoneista, dihydrofylloKinoneista jne. yli 500 yleisesti Käytetyssä ruoKalajissa (lihavalmisteet, maitotuotteet, piKaruoKa, viljavalmisteet, murot ja leivonnaiset). K-vitamiinin puutoKsista ei juuriKaan ole huolta. ElintarviKKeissa K-vitamiini esiintyy fylloKinonina ja menaKinonina. LisäKsi ihmisen suolistobaKteerit pystyvät tuottamaan menaKinonia. Suoliston baKteerit taKaavat yleensä riittävän K-vitamiinin saannin, Ainoastaan antibioottiKuurin yhteydessä saattaa tulla ongelmia. Tällöin mm. Kasvisten riittävästä saannista tulee huolehtia päivittäin. Terveillä henKilöillä ei ole tavattu K-vitamiinin liiKasaantitapauksia. K-vitamiinin oireina ovat verenvuodot iKenissä ja limaKalvoissa, haavojen hidas paraneminen, mustelmataipumus seKä ripuli.

KurKKaapa työryhmän aiKaansaannoKsia vaiKKapa tästä.

Lähde: Medical News Today, 7.6.2006

Blogiarkisto