tiistaina, kesäkuuta 13, 2006

Tulehduskipulääkkeet lisäävät sydäninfarktin vaaraa

Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO kirjoittaa tänään (13.6.2006) tulehduskipulääkkeistä mm. seuraavaa:

Laaja suomalaistutkimus osoitti, että kaikkiin, myös pitkään käytössä olleisiin tulehduskipulääkkeisiin, liittyy myös kohonnut riski sairastua sydäninfarktiin. Arvostetussa European Heart Journal-lehdessä julkaistu suomalaistutkimus osoitti, että sekä uusilla että vanhoilla tulehduskipulääkkeillä on sydänhaittoja. Näitä lääkkeitä käytetään mm. nivelten kulumavaivoihin, reumaan tai lihasten ja nivelten venähtymiin. Sydäninfarktin lisääntymisen vaara on suhteellisen pieni, mutta erityisesti sydänsairailla sillä on merkitystä. Tulehduskipulääkkeisiin liittyvän sydäninfarktiriskin kohoaminen ei kuitenkaan ole lähelläkään esim. tupakoinnin aiheuttamaa riskin kohoamista. Tupakointi moninkertaistaa riskin saada sydäninfarkti, varsinkin jos potilailla on muita riskitekijöitä. Tilapäisen kiputilan hoitaminen särkylääkkeillä tuskin nostaa riskiä, mutta pidempään jatkuvassa käytössä riski on tunnistettava ja kiinnitettävä huomiota potilaan muihin yksilöllisiin riskitekijöihin.
Lisäävätkö kaikki tulehduskipulääkkeet infarktiriskiä? Sydäninfarktivaaran on jo aiemmin todettu lisääntyvän uusimpien tulehduskipulääkkeiden eli ns. koksibien käytön yhteydessä. Arja Helin-Salmivaara, Arja Virtanen, Risto Vesalainen, Juha M. Grönroos, Timo Klaukka, Juhana E. Idänpään-Heikkilä ja Risto Huupponen selvittivät tuoreessa, suomalaisiin rekistereihin perustuvassa tutkimuksessaan liittykö vastaavanlainen haitta myös muihin tulehduskipulääkkeisiin. Tutkimuksen tiedot perustuvat hoitoilmoitus-, resepti- ja erityiskorvausoikeusrekistereihin vuosilta 2000-2004. Tutkimuksessa verrattiin 33 000 suomalaisen ensi-infarktin sairastaneen ja 139 000 kontrollihenkilön tulehduskipulääkkeiden käyttöä. Muu samanaikainen sydäninfarktiriskin vaaraan vaikuttava lääkehoito sekä erityiskorvausrekisterin tietoihin perustuva sairastavuus otettiin huomioon analyyseissä. Sydäninfarktin vaara lisääntyi yhtä paljon kaikkien tulehduskipulääkkeiden käytön yhteydessä. Vaara lisääntyi lievästi, mutta tilastollisesti merkittävästi. Vaara lisääntyi jo lyhytaikaisen käytön yhteydessä, mutta se vaikuttaa katoavan viimeistään kuukauden kuluttua lääkkeen lopettamisesta.
Tutkijat muistuttavat, että täysin turvallista kipulääkettä ei ole edelleenkään kehitetty. Maha- ja sydänhaittojen lisäksi aiemmin on todettu näiden lääkkeiden aiheuttavan joillakin potilailla mm. munuaisten vajaatoimintaa tai pahentavan sitä erityisesti riskiryhmillä, nostavan verenpainetta ja huonontavan useimpien verenpainelääkkeiden tehoa sekä pahentavan sydämen vajaatoimintaa. Tulehduskivun hoitaminen on kuitenkin tärkeää sekä potilaan elämänlaadun kannalta että kivun kroonistumisen ehkäisemiseksi. Lääkkeiden hyödyt ja haitat - varsinkin pitkäaikaisen kivun hoidossa - on punnittava tarkoin. Mikäli potilailla on muita infarktille altistavia sairauksia tai tekijöitä, tulisi hoitavan lääkärin tarkkaan harkita, onko särkylääkkeen pitkäaikaiskäyttö potilaan kohdalla suositeltavaa. Kaikkia särkylääkkeitä pitäisi käyttää mahdollisimman pienillä annoksilla ja mahdollisimman lyhyen aikaa, koska särkylääkkeiden pitkäaikaiskäytöllä on todettu olevan muitakin terveydellisiä riskejä. Tilapäisen kiputilan hoitamista särkylääkkeillä ei kuitenkaan tarvitse välttää. Tulehduskipulääkkeiden vaarat koskevat myös apteekeissa ns. käsikauppalääkkeinä myytäviä särkylääkkeitä. Myös niiden pitkäaikaiskäyttöä on vältettävä ja potilaan on aina kerrottava niiden käytöstä hoitavalle lääkärille.
Aspiriinin toimintaperiaate poikkeaa ratkaisevasti muista tulehduskipulääkkeistä. Tutkimustulos ei siten koske pieniannoksista aspiriinia (100-300 mg/vrk), jonka on osoitettu suojaavan korkean riskin potilaita sydäninfarktilta ja aivohalvaukselta. Potilaiden tuleekin edelleen jatkaa lääkärin heille suosittamaa aspiriinihoitoa.

Toimittaja Kirsi Myllyniemi kysyy uutiseen liittyen mihin jäivät lääkkeettömät hoidot kuten esimerkiksi fysioterapia? Käykää kertomassa hänelle ajatuksianne tästä.

Blogiarkisto