maanantaina, kesäkuuta 12, 2006

Potilasblogi

Lupasin Suomen Potilasliitolle kirjoittaa Potilasblogia. Siihen tulee kirjoituksia ja keskustelua potilaana olemisesta Suomessa. Potilasliitolla on tällä hetkellä ongelmia kotisivunsa (http://www.potilasliitto.net) kanssa. Toivottavasti ongelmat ratkeavat mahdollisimman pian.

Potilasblogi löytyy täältä: http://potilas.vuodatus.net/

Tässä vielä Suomen Potilasliiton tiedote, mistä selviää liiton tulevaisuuden visiot:

Suomen Potilasliiton syyskokouksessa valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Paavo Koistinen Jyväskylästä, liiton hallituksen jäsen ja Suomen Kilpirauhasliiton monivuotinen puheenjohtaja, joka jatkaa tässä tehtävässä edelleen. Kilpirauhasliitto on Potilasliiton suurin jäsenjärjestö.

Liittoa on tähän asti johtanut 13 vuotta Karl-Gustav Södergård, joka on mm. potilasasioiden lainsäädännön kehittämisen ja kansainvälisen toiminnan asiantuntija.

Paavo Koistinen mainitsee liiton lähitulevaisuuden ohjelmasta mm. seuraavat asiakokonaisuudet:

Seuraamme terveys 2015- kansanterveysohjelman toteutumista. Ohjelma ei sisällä valmiita toimintamalleja kuntien tai järjestöjen käyttöön, vaan painottaa tiettyjen osa-alueiden merkitystä. Ohjelma koostuu kahdeksasta kansallisesta tavoitteesta, joista viisi on eri ikäryhmien terveyttä ja hyvinvointia painottavia ja kolme laajemmin koko kansan hyvinvointia koskevia.

Terveyden edistämisen keskuksen terveysbarometrin tuloksien mukaan yhteistyö terveyden edistämisessä tulee edelleen lisääntymään. Yhteistyön lisääntyminen vuosi vuodelta on ilmiönä hyvin yleinen, eikä koske ainoastaan terveyden edistämistä. Etenkin järjestöissä verkostoituminen ja verkostomainen yhteistyö on jo vuosia ollut pitkällä ja siitä on tullut luonteva tapa toimia.
Terveyden edistämisen kannalta yhteistyön lisääntymistä voidaan pitää erityisen positiivisena kehityssuuntana, sillä terveyden edistäminen on monia toimijoita, sektoreita ja hallintoaloja koskevaa toimintaa.

Suomen Potilasliitto ry:n toiminnassa tulee mielestäni lähiaikoina edunvalvonnan ja seurannan rooli korostumaan terveydenhuollossa. On myös erittäin tärkeää, että pystytään jo lakien ja suositusten valmistusvaiheessa vaikuttamaan niihin lausunnoin.

Potilasjärjestössä on tärkeää potilaan äänen kuuleminen, sillä potilaat itse ovat parhaita asiantuntijoita sairaudestaan. Tätä ääntä meidän on kuultava, autettava heitä ongelmissaan ja tuotava esiin niitä epäkohtia päättäjille, mitä terveydenhuollossamme ilmenee. Tavoitteena olkoonkin meillä potilaiden hyvinvoinnin edistäminen ja arkielämän helpottaminen.

On myös tärkeää tulevaisuudessa, että liitossamme pystyttäisiin seuraamaan eri sairausryhmien viimeisimpiä tutkimustuloksia eri sairauksista ja pystyisimme tiedottamaan niistä kyseiselle potilasryhmälle.

Tavoitteena Suomen Potilasliitossa on, kuten toimintasuunnitelmassamme todetaan, kaikkien potilaiden etuja ja oikeuksia ajava potilasjärjestö.

Liiton henkilövalinnat: puheenjohtaja Paavo Koistinen (puh. 0400-682337, paavo.koistinen@elisanet.fi), varapuheenjohtaja Pirkko Etelävuori (pirkko.etelavuori@pp.inet.fi) ja sihteeri Johanna Pihlajamäki (pihlis@mbnet.fi), hallituksen varsinaiset jäsenet Brita Heikkilä, Risto Niklander, Arja Nurmela, Jaakko Ojanne, Heikki Päivike, Inka Svahn, Jukka Varanki, Maaria Wistrand, varajäsenet Olli Penttilä, Anna Ristsatama, Matti Wirmaneva ja Inger Östergård.

// Suomen Potilasliitto ry. Lehdistötiedote

Blogiarkisto