perjantaina, kesäkuuta 30, 2006

Älä sammuta tiedonjanoasi!

Professori Irving Biederman ja Edward A. Vessel Kaliforniasta ovat kirjoittaneet mielenkiintoisen jutun oppimisesta entisten juttujensa jatkoksi. Heidän mukaansa aivojen opiaattien hinku lisää tiedonjanoa ja -sulatusta. Jo opittu asia ei enää synnytä opiaattihuumaa, vaan annoksen saamiseksi on etsittävä uusi kohde. Saamamme tyydytys uuden asian ymmärtämisestä selittyy pitkälti opiaattipurskahduksella, sanoo professori Biederman.

"Vaikean asian tajuaminen laukaisee biokemiallisen reaktion, joka palkitsee aivot opiaattien kaltaisilla yhdisteillä", Biederman selittää. Biederman tukee väitettään aivokuvannusten tuloksilla. Hän havaitsi, että ainakin näköaistin opiaattireseptorialueiden toiminta laiskistuu, kun samaa asiaa toistetaan. Samalla myös tyydytyksen tunne haihtuu.

Biederman uskoo, että sama pätee myös muihin aisteihin. "Järjestelmä on älykäs, sillä se vapauttaa hermosolut uuden oppimiseen", Biederman arvioi.

From hand-held DVD players to hundred-inch plasma screens, much of today's technology is driven by the human appetite for pleasure through visual and auditory stimulation. What creates this appetite? Neuropsychologists have found that visual input activates receptors in the parts of the brain associated with pleasure and reward, and that the brain associates new images with old while also responding strongly to new ones. Using functional MRI imaging and other findings, they are exploring how human beings are "infovores" whose brains love to learn. Children may enjoy Sesame Street's fast pace because they get a "click of comprehension" from each brief scene.

Lähteet: Tiede-lehti, 30.6.2006 ja American Scientist 94(3): 247- , 2006

Blogiarkisto