torstaina, syyskuuta 21, 2006

Joka viides poika ylipainoinen

Yläasteen pojat liikkuvat liian vähän. Liikunnan ja Urheilun Maailmassa erikoistutkija Minna Pietikäinen Stakesilta julkistaa Kouluterveyskyselystä uuden tutkimustuloksen. Liikunnan harrastaminen ja arki-rytmi heijastuu nuorten ylipainoon.

Oppilailta kysyttiin kuinka usein he harrastavat urheilua tai liikuntaa vapaa-aikanaan vähintään puolen tunnin ajan. Heiltä kysyttiin myös kuinka monta tuntia viikossa he tavallisesti harrastavat liikuntaa koulutuntien ulkopuolella niin, että he hengästyvät ja hikoilevat. Liikuntaa harvemmin kuin kerran viikossa vähintään puoli tuntia kerrallaan harrastavien osuus on laskenut yläluokkalaisilla vuodesta 2000 vuoteen 2006. Kuudessa vuodessa näin vähän liikkuvien osuus on vähentynyt 11 prosentista 8 prosenttiin. Vähintään 2-3 kertaa viikossa urheilua tai liikuntaa harrastaa 84 prosenttia yläluokkalaisista pojista ja 83 prosenttia tytöistä. (Taulukko 1). Oppilaiden liikunta ei kuitenkaan välttämättä ole sellaista, joka saa hengästymään ja hikoilemaan. Yläluokkalaisista pojista hengästyttävää ja hikoiluttavaa liikuntaa vähintään 2 tuntia viikossa harrastaa 66 prosenttia ja tytöistä 59 prosenttia.

Pojilla useita tunteja viikossa hikoiluttavaa ja hengästyttävää liikuntaa harrastavien osuus on pysynyt lähes ennallaan verrattuna vuoteen 2000. Tytöillä sen sijaan hengästyttävää ja hikoiluttavaa liikuntaa harrastavien osuus on lisääntynyt ja fyysisesti passiivisten osuus vastaavasti vähentynyt vuodesta 2000 vuoteen 2006 (Taulukko 2). Hyvä tytöt!

Ylipainoisten osuus on lisääntynyt yläluokkalaisilla 5 prosenttiyksikköä vuodesta 1998. Nykyisin yläluokkalaisista pojista 19 prosenttia ja tytöistä 11 prosenttia on ylipainoisia.

Ylipaino on määritelty painoindeksin (BMI) mukaan. Ylipainon raja on määritelty iän ja sukupuolen mukaan niin, että 18-vuotiailla raja on 25 ja nuoremmilla ikäryhmillä pienempi.

Ylipainon yleisyyttä pyrittiin Kouluterveyskyselyssä selittämään liikunnan vähäisyydellä ja epäedullisella arkirytmillä. Hyvällä arkirytmillä tarkoitetaan tässä aamupalan, koululounaan, välipalojen ja päivällisen säännöllistä syömistä sekä liikunnan säännöllistä harrastamista ja riittävää unta. Niistä pojista, joilla arkirytmi ruokailun, liikkumisen ja nukkumisen suhteen oli hyvä, 14 prosenttia oli ylipainoisia. Niistä oppilaista, joilla arkirytmi oli huono, ylipainoisten osuus oli 26 prosenttia. Tytöillä arkirytmi ei ollut yhteydessä ylipainoon.

Liikunnan harrastaminen oli yhteydessä ylipainoon. Niistä pojista, jotka ilmoittivat liikkuvansa liikuntatuntien lisäksi harvemmin kuin kerran viikossa vähintään puolen tunnin ajan, ylipainoisia oli 25 prosenttia. Niistä pojista, jotka ilmoittivat liikkuvansa lähes joka päivä liikuntatuntien lisäksi vähintään puoli tuntia, ylipainoisia oli 16 prosenttia. Tytöillä vastaavat prosenttiosuudet olivat 13 prosenttia ja 10 prosenttia. Niistä oppilaista, jotka ilmoittivat, etteivät harrasta hengästyttävää ja hikoiluttavaa liikuntaa koulun liikuntatuntien ulkopuolella, ylipainoisia oli 24 prosenttia. Niistä, jotka harrastavat yli neljä tuntia, ylipainoisia oli 16 prosenttia. Tytöillä vastaavat prosenttiosuudet olivat 11 prosenttia ja 8 prosenttia.

Hyvä arkirytmi ja säännöllinen liikkuminen ovat tärkeitä nuorten ylipainon ehkäisyssä. Säännölliseen terveelliseen ruokailuun, päivittäiseen liikuntaan ja hyvään yöuneen huomion kiinnittäminen auttaa suoriutumaan koulutyöstä ja tuo puhtia myös vapaa-aikaan ja harrastuksiin. Hyvään arkirytmiin huomion kiinnittäminen ehkäisee ylipainoa, vaikkei painoon sinänsä kiinnitettäisi lainkaan huomiota.

Taulukko 1. Kuinka usein harrastat urheilua tai liikuntaa vapaa aikanasi vähintään puolen tunnin ajan?

Peruskoulun 8. ja 9. lk pojat


2000

2002

2004

2006

En lainkaan

3 %

3 %

3 %

2 %

Kerran viikossa tai harvemmin

17 %

15 %

15 %

14 %

2-3 kertaa viikossa

22 %

22 %

22 %

23 %

4-6 kertaa viikossa

23 %

24 %

23 %

25 %

Vähintään kerran päivässä

35 %

37 %

38 %

36 %

N

24819

26789

28332

29079


Peruskoulun 8. ja 9. lk tytöt


2000

2002

2004

2006

En lainkaan

2 %

2 %

1 %

1 %

Kerran viikossa tai harvemmin

23 %

20 %

19 %

16 %

2-3 kertaa viikossa

28 %

29 %

28 %

28 %

4-6 kertaa viikossa

20 %

22 %

22 %

23 %

Vähintään kerran päivässä

29 %

28 %

30 %

32 %

N

24425

26130

27667

29089

Taulukko 2. Koulutuntien ulkopuolella: Kuinka monta tuntia viikossa tavallisesti harrastat liikuntaa niin, että hengästyt ja hikoilet?

Peruskoulun 8. ja 9. lk pojat


2000

2002

2004

2006

En lainkaan

9 %

9 %

9 %

9 %

1/2-1 tuntia viikossa

27 %

26 %

25 %

26 %

2-3 tuntia viikossa

24 %

25 %

25 %

25 %

> 4 tuntia viikossa

40 %

40 %

41 %

41 %

N

24770

26725

28295

29020


Peruskoulun 8. ja 9. lk tytöt


2000

2002

2004

2006

En lainkaan

12 %

10 %

11 %

9 %

1/2-1 tuntia viikossa

36 %

35 %

34 %

32 %

2-3 tuntia viikossa

29 %

29 %

28 %

30 %

>4 tuntia viikossa

24 %

26 %

26 %

29 %

N

24383

26080

27621

29046

Kyselyyn vastasi 88 172 oppilasta: 58 657 yläluokkalaista ja 29 515 lukiolaista.

Tekstin on pääasiassa kirjoittanut Minna Pietikäinen, erikoistutkija, Stakes, Kouluterveyskysely, puh. (050) 3407933, minna.pietikainen@stakes.fi.

Blogiarkisto