maanantaina, maaliskuuta 20, 2006

Liikunnasta apua vaihdevuosiongelmiin

Päivittäinen puolen tunnin reipas kävely kohentaa selvästi vaihdevuosi-ikäisten naisten terveyttä, osoittaa lääketieteen lisensiaatti Tuula-Maria Asikaisen UKK-instituutissa Tampereella tehty väitöstutkimus. Hyöty saavutettiin, vaikka liikunta jaettiin kahteen osaan päivittäin.
Koehenkilöinä oli 250 keski-ikäistä (42-63 v) naista, jotka olivat saavuttaneet vaihdevuodet 2-10 vuotta aiemmin. He olivat terveitä, normaalipainoisia tai lievästi ylipainoisia eivätkä olleet harrastaneet aiemmin liikuntaa säännöllisesti. Osallistujista puolet käytti hormonikorvaushoitoa. Vertailuryhmänä oli samanlaisia naisia, joita ei ohjattu muuttamaan elämäntapojaan.
Koenhenkilöille laadittiin yksilölliset liikuntaohjelmat. Liikunta toteutettiin kävelynä ja siihen käytetty aika vaihteli puolesta tunnista tuntiin päivittäin, viitenä päivänä viikossa. Osa ryhmistä teki kaksi kertaa viikossa 15-20 minuutin mittaisen voimisteluohjelman. Harjoittelujakso kesti toisilla neljä kuukautta, toisilla puoli vuotta. Koehenkilöt noudattivat annettua liikuntaohjelmaa tunnollisesti ja keskeyttäneitä oli vähän.
Liikunnan vaikutusta verrattiin eri mittarein ennen ja jälkeen harjoittelujakson. Pieninkin liikuntamäärä paransi sydän- ja verenkiertoelimistön kuntoa osoittavia mittareita. Mitä enemmän liikuntaa harjoitettiin, sitä enemmän kunto koheni eli käytetyt harjoitusmäärät eivät olleet enimmilläänkään liian suuria. Harjoittelu paransi maksimaalista hapenkulutusta, laski kehon rasvaprosenttia sekä lepotilassa mitattua verenpainetta, pudotti painoa ja alensi paastoverensokeria. Kävelytestin ja alaraajojen lihaskuntotestin tulokset paranivat ja liikunta paransi myös mielialaa. Psyykkinen vaikutus näkyi pienimmilläkin liikuntamäärillä eikä liikunnan määrä vaikuttanut mielialan kohentumiseen. Hormonikorvaushoito ei vaikuttanut tuloksiin millään tavoin.

Väitöskirja löytyy netistä.

Ylös, ulos ja lenkille!

Lähde: YLE Teema, 19.3.2006

Blogiarkisto