torstaina, heinäkuuta 27, 2006

Epäterveellinen ruoka huolenaiheena Ruotsissa

Toimittaja Leena Honkaniemi kirjoittaa (korjasin jutun kielioppivirheet ja epätäsmällisyydet sekä lisäsin tarpeellisiksi näkemiäni linkkejä):

Epäterveellisen ruuan markkinointi huolestuttaa Ruotsissa. Kuluttajajärjestö Sveriges Konsumentråd tutki, kuinka paljon lapsiperheiden postilaatikkoon kolahtaa epäterveellisten elintarvikkeiden mainoksia. Määrä osoittautui lähes viidesosaksi kaikesta elintarvikemainonnasta. Suoraan lapsille suunnattu mainonta on Ruotsissa kielletty kokonaan, mutta monet lapset toki näkevät muita mainosviestejä.

Järjestön teettämässä tutkimuksessa käsiteltiin suoramainontaa ja aikakaus- sekä sanomalehtien mainoksia. Tutkimus toteutettiin kahdeksassa ruotsalaisessa lapsiperheessä, jotka kokosivat viikon ajan kaiken postilaatikkoonsa tulevan suoramyyntimateriaalin. Lundin yliopiston mediatutkijat analysoivat materiaalin sekä yli 4 000 lehtien mainossivua. Tulosten mukaan noin 18 prosenttia kaikesta mainostetusta ruuasta on epäterveellistä ruokaa. Jos tähän lisätään pikaruoka tai valmisruoka, nousee määrä 26 prosenttiin. Lue tästä koko tiedote (på svenska, PDF).

Suomessa mainontaa ohjataan ja säädellään monelta taholta. Suomessa kuluttajavirasto julkaisi viime vuonna yhdessä Kansanterveyslaitoksen ja Elintarvikeviraston kanssa suosituksen koskien lapsia ja elintarvikkeiden markkinointia. Suositukseen koottiin markkinoinnin pelisääntöjä ja esitettiin ajatuksia siitä, miten elinkeinoelämä voisi uudella tavalla kantaa vastuunsa lasten terveyden edistämisestä.

Mainostajien liiton mukaan mainosala noudattaa itsesääntelyjärjestelmää, jonka pohjana ovat maailmanlaajuisessa yhteistyössä laaditut Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n ohjeet. Ohjeiden noudattamista valvoo Mainonnan eettinen neuvosto. Ohjeiden mukaan viestijöiden on markkinoitava ja myytävä tuotteitaan vastuullisella tavalla, etenkin lapsille.

Elintarviketeollisuusliitto on julkaissut kansainvälisen kattojärjestönsä CIAA:n suosituksen elintarvikkeiden mainonnasta. Mainonta ei esimerkiksi saa houkutella liikakulutukseen ja esitettyjen annoskokojen on oltava normaaleja. Mainonta ei myöskään saa väheksyä terveyttä edistävää tasapainoista ruokavaliota.

Lähde: Finfood, 27.7.2006

Blogiarkisto