sunnuntaina, heinäkuuta 30, 2006

Statiinit voivat aiheuttaa potilaille sidekudos-, lihas- ja nivelperäisiä kipuja

Statiinit ovat lääkkeitä, jotka pienentävät veren kolesterolipitoisuutta. Siitä lähtien kun huomattiin, että veren korkean kolesterolin hoidossa yleiset statiinit aiheuttivat joillekin potilaille kiputiloja, niitä on tutkittu erityisen kuumeisesti. Syytä näihin statiinien aiheuttamiin ikäviin sivuoireeseen ei tiedetä. Statiinien on arvioitu aiheuttavan lihassairautta nimeltään myopatia 0.1-0.2 % niitä käyttävistä henkilöistä, eli aika harvoilla potilailla. Myopatian oletetaan johtuvan lääkkeen suorasta estävästä vaikutuksesta lihassolun HMG-CoA-entsyymiin ja lääkkeen suurempi kudospitoisuus voimistaa tätä vaikutusta. Jos jokin toinen lääke nostaa statiinin veripitoisuutta tai toinen lääke on itse lihaskudokselle myrkyllinen, lisääntyy kudosvaurion riski. Ranskalainen tutkijaryhmä on äskettäin osoittanut, että statiinien aiheuttamat kiputilat lihaksissa johtuvat kalsiumin tasapainon (homeostaasin) järkkymisestä. Tutkijat kehottavat lääkäreitä ja potilaita varovaisuuteen käytettäessä kolesterolia alentavia lääkkeitä.

Vuonna 2001 lääkeyhtiö Bayer poisti myynnistä kolesterolia laskevan lääkkeensä cerivastatiinin (myyntinimi Baycol tai Lipobay). Lääke aiheutti Yhdysvalloissa 31 kuolemantapausta rhabdomyolyysin seurauksena. Rhabdomyolyysillä tarkoitetaan oireyhtymää, jossa poikkijuovaisia lihaksia vaurioituu ja myoglobiinia (lihaspunaa) erittyy virtsaan aiheuttaen munuaisvaurion. Cerivastatiinia ehti käyttää maailmalla noin kuusi miljoonaa potilasta. Jatkoselvityksissä todettiin yhteensä noin 100 kuolemaa lääkkeen käytön yhteydessä ja 1600 muuta sivuvaikutusta. Amerikkalainen lääkäri David Dugdale oli erityisen harmistunut lääketehtaiden unohdettua potilaat hamutessaan lisää käyttäjiä statiinilääkkeilleen.

Suomessa Lääkelaitos seuraa tarkasti tilannetta. Statiineista saatiin Suomessa yhteensä 53 ilmoitusta sivuoireista, eniten atorvastatiinista (18), rosuvastatiinista (15) sekä simvastatiinista (14). Statiinien ilmoituksista suurin osa (29) koski eriasteisia lihakseen kohdistuneita haittoja (yleisimmin lihaskipu ja/tai kreatiinikinaasin nousu). Seuraavaksi eniten ilmoitettiin maksaan kohdistuneista haitoista (10). Nämä ovat hyvin tunnettuja statiinien haittavaikutuksia. Vuonna 2003 markkinoille tullut kolesterolin imeytymistä suolistosta estävä etsetimibi pääsi ensimmäistä kertaa ilmoitetuimpien lääkkeiden luetteloon. Ilmoituksia saatiin yhteensä 12, joista 2 kuvasi lihaskipuja ja lievää kreatiinikinaasin nousua potilailla, jotka olivat saaneet aiemmin samanlaisia oireita statiineista. Muut ilmoitukset koskivat sekalaisia haittoja, joista 3 kohdistui ruuansulatuselimistöön ja 3 ihoon.

Lukekaa erinomainen LKT Pekka Nykäsen yhteenveto.

Lähteet
Dugdale David C. Post-Marketing Drug Safety: Keep Patients Your Priority. DOC News 2 (3): 3, 2005
Guis S, Figarella-Branger D, Mattei JP, Nicoli F, Le Fur Y, Kozak-Ribbens G, Pellissier JF, Cozzone PJ, Amabile N, Bendahan D. In vivo and in vitro characterization of skeletal muscle metabolism in patients with statin-induced adverse effects. Arthritis Rheum 55(4):551-557, 2006
Kalliokoski Annikka, Sommarberg Leena, Forsell Marja. Haittavaikutusrekisterin vuosi 2005 – uutta ja vanhaa. TABU 2: 13-16, 2006
Wooltorton E. Rosuvastatin (Crestor) and rhabdomyolysis.CMAJ 171(2):129, 2004

Blogiarkisto