tiistaina, elokuuta 01, 2006

Liikunta on lääke diabetesta sairastaville lapsille

Liikunta on hyvä lääke. Saksalaistutkimuksessa (Ulmin yliopisto) on seurattu miten liikunta vaikuttaa tyypin 1 diabetesta sairastavan lapsen elämään. Tutkimukseen saatiin tietoja 19143:lta lapselta, jotka olivat 3–20-vuotiaita. Potilaat jaettiin liikunnallisuuden perusteella kolme tai useamman kerran viikossa urheileviin, 1–2 kertaa viikossa liikkuviin ja ei lainkaan urheileviin. Laboratoriossa mitattiin miten glykolysoitunut hemoglobiini A1c käyttäytyi liikunnan vaihdellessa. Glykaatiota (kudosten sokeristumista) pidetään vaarallisena diabetekseen liittyvänä seuralaisena. Mitä alhaisempi glykaatio sen terveempinä kudokset ja verisuonet pysyvät.

Diabetesta sairastavien lasten ja nuorten olisi hyvä urheilla ja harrastaa liikuntaa runsaasti. Säännöllinen liikunta voi pienentää veren glukoosipitoisuutta ja parantaa kudosten sokeritasapainoa. Liikunta näyttää myös olevan turvallinen lääke lapsille, sillä runsaasti urheilevien tyypin 1 diabeetikoiden veren sokeripitoisuus ei pienene liiallisesti sen useammin kuin vähän liikkuvien diabeteslasten. Iloinen uutinen oli glykolysoituneen hemoglobiinin väheneminen eniten liikuntaa harrastavien ryhmässä.

Tutkijoiden mukaan reippaasti liikuntaa harrastavan tyypin 1 diabeetikon on kuitenkin huomioitava liikunta insuliiniannoksessaan ja ruokailussaan. Muuten veren sokeritasapaino voi järkkyä. Runsas liikunta näkyi myös erityisesti tyttöjen vähäisempänä ylipainoisuutena.

Tämä tutkimustieto tulee tarpeeseen, sillä pelko liikunnan aiheuttamien veren- ja kudossokerien aiheuttamien komplikaatioiden lisääntymisestä rajoittavat joskus turhaan tyypin 1 diabeetikon liikunnan harrastamista ja saattavat estää lääkäriä suosittelemasta liikuntaa diabeetikolle. Lääkäri on tähän asti toiminut sen tiedon mukaan, että tutkimukset liikunnan ja glukoositasapainon välisistä yhteyksistä ovat kovasti ristiriitaisia. Tyypin 1 diabeteksessa on tähän asti tulkittu tilannetta niin, että liikunta parantaa pitkän ajan glukoositasapainoa vain, jos voidaan estää riittävän hyvin liikunnan aiheuttamaa verensokerin heilahtelua. Diabetesta sairastavien lasten ja aikuistenkin kovatasoinen urheilu on merkkinä siitä, että diabetes ei missään nimessä ole esteenä liikuntasuoritukselle.

Liikunta parantaa insuliiniherkkyyttä ja voi siten myös vähentää insuliinin tarvetta. Liikunta kasvattaa lihaskudosta ja vähentää rasvakudoksen määrää. Lisäksi pitää muistaa, että säännöllinen liikunta alentaa veren triglyseridipitoisuutta ja lisää HDL-kolesterolipitoisuutta. Diabeetikkolapsen liikunnan suhteen pätevät nämä muillekin liikkujille sopivat ydinsanat: kohtuullisuus, säännöllisyys, järkevyys ja ennakointi.

Kivoja lenkkejä!

Lähde: Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine 160: 573–577, 2006

Blogiarkisto