keskiviikkona, elokuuta 23, 2006

Välimeren dieetti on terveellinen

Välimeren dieettiä pidetään terveellisenä, mutta siitä on hyvin vähän tutkimuksia Pohjoismaissa ja varsin vähän on tietoa siitä miten nuoret ihmiset hyötyvät tästä ruokavaliosta. Nyt tätä on testattu ruotsalaisessa kohorttitutkimuksessa.

Tutkittiin miten perinteiseen Välimeren dieettiin ihastuneet sairastuivat ja kuolivat esimerkiksi syöpään Uppsalassa. Tutkimukseen kerättiin tiedot 42 237:ltä nuorelta naiselta (30-49 -vuotiaita otettaessa seurantaan) ja heitä seurattiin lähes koko ajan 12 vuoden aikana. Tutkittavat merkitsivät asteikolla 1-10 miten hyvin he olivat pystyneet Välimeren dieettiä noudattamaan elämänsä eri vaiheissa.

Kuten odotettua kaikkein nuorimmilla naisilla Välimeren dieetin nodattamisella oli vähäinen vaikutus kuolemiin. Onhan nuorena syöpään kuoleminen usein yhteydessä hyvin moniin muihin tekijöihin kuin ravintoon (esim. perintötekijöihin) ja nuoret naiset kuolevat monesti onnettomuuden tai itsemurhan takia. Sen sijaan hieman vanhemmassa ikäryhmässä 40-49 -vuotiaat naiset, kahden pisteen suuruinen painotus Välimeren dieetin suuntaan näkyi vähäisempinä kuolemina kaikilla tasoilla. Ei ollut yhtä paljon syöpäkuolemia ja näillä naisilla oli hyvin vähän kuolemia, jotka olisivat johtuneet sydän- ja verisuonitaudeista. Tämä on hyvin rohkaiseva tieto. Nuoretkin naiset hyötyvät Välimeren dieetin noudattamisesta.

Lähde: Br J Nutr 96 (2): 384-392, 2006

Blogiarkisto