sunnuntaina, huhtikuuta 23, 2006

ADHD-lääkitys lisääntyy nopeasti Suomessa

Pitäisikö jo olla todella huolestunut?
Suomen Lääkärilehdessä Miia Soininen kertoo 20.4.2006, että tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriön (ADHD) lääkkeiden käyttö lisääntyy Suomessa nopeasti. Erityisesti aikuisten ADHD:ta hoidetaan yhä useammin lääkkeillä. Tuoreimpien tutkimusten valossa ei ADHD:n lääkehoitoa voi suositella lapsille. Yhdysvalloissa lasten ADHD-lääkityksen suosio on jo taittunut alaspäin. Jopa siinä määrin, että psykiatrit ja lääketehtaat harmittelevat Amerikan lääkelaitoksen (FDA) jarrutustaktiikkaa! Viime vuonna USA:ssa onneksi alle 10-vuotiaiden (!) lääkityksen käyttö väheni 5 prosenttia. Suurin lisäys on ikäryhmässä 20–44-vuotiaat, jossa lisäystä oli 19 prosenttia.

Lääkelaitoksen arvion mukaan Suomessa oli viime vuonna noin 3260 ADHD-lääkkeiden käyttäjää. Tämä on tosi paljon! Määrä on yli kuusi kertaa enemmän kuin vuosikymmenen alussa. Suomessa ikäryhmittäisiä tietoja ei ole, mutta sekä aikuisten että lasten lääkehoidon kasvu näkyy klinikoilla. "Se on sekä hyvä että huono asia. Jotkut hyötyvät lääkkeistä jopa dramaattisesti, mutta niihin liitetään usein katteettomia odotuksia. Tutkimustieto aikuisten lääkehoidosta on yllättävän vähäistä", sanoo apulaisylilääkäri Pekka Tani Husin neuropsykiatrian poliklinikasta.

Lääkärit suhtautuvat lääkehoitoon entistä suopeammin, mutta ilmiö herättää edelleen kritiikkiä. Tanin mukaan etenkin psykiatrit kirjoittavat lääkereseptejä hyvin nihkeästi. Tätä on vaikea uskoa todeksi. Yleensä psykiatrit ovat niitä ahkerampia lääkkeiden tyrkyttäjiä.

Päihderiippuvaisista on tullut vaikea ADHD-potilasryhmä. Jotkut päihdeongelmaiset vaativat stimulanttilääkitystä, koska he uskovat päihderiippuvuuden johtuvan hoitamattomasta ylivilkkaushäiriöstä. Tanin mukaan hoitamaton ADHD voi toki altistaa päihdeongelmille, mutta kliinisen kokemuksen ja epäsuoran tutkimustiedon mukaan stimulanttilääkitys vie usein päihderiippuvaisen vain syvempään epätoivoon. Sekakäyttö vie tilanteen entistä sekavammaksi. Tani harmittelee, että keskustelu aikuis-ADHD:n hoidosta pelkistyy usein vain lääkehoitoon. Kysymystä medikalisaatiosta ei saisi unohtaa. Medikalisaatiolla tarkoitetaan sitä, että ihminen oppii tai opetetaan luottamaan lääkkeisiin jokaisissa elämän käänteissä.
ADHD:ta hoidetaa kognitiivisella terapialla ja lääkkeillä. Joissain tapauksissa myös luontaistuotteilla ja ravitsemushoidoilla on saatu lupaavia hoitotuloksia.

Lisätietoa sairaudesta: ADHD-keskus - ADHD-center, ADHD-liitto ry, Suomen AD/HD-Aikuiset ry, kirjallisuusluettelo ADHD:stä

Kommentoikaa!

Blogiarkisto