keskiviikkona, huhtikuuta 26, 2006

Liikkukaa naiset - se tekee hyvää sydämelle

Liikunta alentaa sydän- ja verisuonitaudin riskiä, mutta se voi kuitenkin ohimenevästi aiheuttaa kammioperäisiä rytmihäiriöitä. Liikunnan lyhyt- ja pitkäaikaisia vaikutuksia äkkikuoleman riskiin on hyvin vähän tutkittu. Nyt on ilmestynyt tästä naisia koskeva selvitys, joka on hyvin rohkaiseva: Liikunnasta johtuvia äkkikuolemia (9 tapausta) oli 24 vuoden seurannan aikana ollut todella vähän. Tapaus-verrokkitutkimuksen aineistona oli yli 80 000 naista, joille oli sattunut yhteensä 288 äkkikuolemaa. Yli neljä tuntia viikossa liikkuneiden naisten äkkikuoleman vaara oli yli puolta pienempi kuin liikuntaa harrastamattomien. Näyttää siltä, että liikuntaa voi lämpimästi suositella naisille. Säännöllisesti harrastettuna se parantaa sydämen toimintaa ja saattaa siten alentaa äkkikuoleman vaaraa.

Lähteet: JAMA 295: 1399-1403, 2006 ja Verkkoklinikka, 26.4.2006

Blogiarkisto