keskiviikkona, huhtikuuta 19, 2006

Parkinsonin taudista täsmätietoa

Aina ajoittain ilmestyy uusia lääkäreiden ja muun hoitohenkilökunnan avuksi kirjoitettuja Käypä Hoito - suosituksia. Uusimpia on Parkinsonin taudista tehty kattava hoitosuositus. Terveysalan ammattilaisille on täsmällistä tietoa saatavilla tästä pelottavan yleisestä sairaudesta.

Keskeinen sisältö

  • Parkinsonin taudin diagnoosi perustuu ensisijaisesti kliiniseen tutkimukseen.
  • Parantavaa tai taudin etenemisen varmasti estävää hoitoa ei ole.
  • Oireita lievittävän hoidon ja kuntoutuksen tarve arvioidaan taudin aiheuttaman toiminnallisen haitan perusteella.
  • Nuorempien (yleensä alle 70-vuotiaiden) ja muutoin hyväkuntoisten potilaiden oireita lievittävä hoito suositellaan aloitettavaksi dopamiiniagonistilla.
  • Hoito voidaan aloittaa suoraan levodopalla, kun potilas on iäkkäämpi tai monisairas tai hänellä esiintyy kognitiivisia tai psyykkisiä oireita.
  • Ennen pitkää kaikki potilaat tarvitsevat levodopaa.
  • Taudin edetessä potilaalle ilmaantuu motorisia tilanvaihteluita ja tahattomia liikkeitä sekä usein myös ei-motorisia oireita, kuten autonomisia, psyykkisiä ja kognitiivisia häiriöitä.
  • Edenneen taudin hoidossa levodopan ohella hyödyllisiä ovat dopamiiniagonistit ja COMT:n estäjät, mahdollisesti myös MAO-B:n estäjät.
  • Kirurgisella hoidolla (aivojen syvien osien stimulaatio) voidaan auttaa potilaita, joilla esiintyy asianmukaisesta lääkehoidosta huolimatta vaikeita tilanvaihteluita ja lääkityksen aiheuttamia häiritseviä tahattomia liikkeitä.

Blogiarkisto