keskiviikkona, huhtikuuta 19, 2006

Huono kunto vie yhä useamman pois työelämästä

Minna Karpansalon väitöskirja on tarkastettu Kuopion yliopistossa 13.4.2006. Tärkeänä löydöksenä oli työkyvyttömyyden vahva yhteys huonoon hapenottokykyyn, ruumiillisesti raskaaseen työhön, masentuneisuuteen ja huonoksi koettuun terveyteen. Huono hapenottokyky lisäsi työkyvyttömyyseläkkeen riskiä edelleen niillä, joiden työ oli fyysisesti kuormittavaa tai jotka olivat masentuneita. Tutkija Karpansalo suosittelee, että valtio, kunta, työnantajat ja työterveyshuolto panostaisivat enemmän työntekijöiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Pitäisi puuttua myös hankaliin työolosuhteisiin ja korostaa hyvän fyysisen kunnon ylläpitoa raskaassa ruumiillisessa työssä.

Lähde: Karpansalo, Minna. Predictors of Early Retirement: A Population-based Study in Men From Eastern Finland (Ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymiseen vaikuttavia tekijöitä: Väestötutkimus itäsuomalaisilla miehillä), 2006

Blogiarkisto