tiistaina, huhtikuuta 04, 2006

Miten pysyt nuorekkaana?

Uudessa tanskalaisessa kaksostutkimuksessa saamme vihiä siitä mitä kannattaa tehdä jos haluaa säilyttää nuorekkaan ulkonäkönsä:
  • hanki korkea yhteiskunnallinen asema
  • vältä masennusta
  • mene naimisiin
Tutkimuksessa löydettiin yleisimmiksi vanhentaviksi ominaisuuksiksi:
  • auringossa oleskelu
  • tupakointi
  • matala painoindeksi (BMI)
Yllä mainitut ympäristötekijät näyttävät vaikuttavan siihen, miltä ikääntyneet ihmiset näyttävät suhteutettuna heidän ikäänsä. Tutkimukseen osallistui 1826 yli 70-vuotiasta kaksosta. Heistä otettiin korkealaatuinen valokuva, jota sitten arvioi 10 sairaanhoitajaa antaen henkilölle ikäarvion. Osallistujat kertoivat lisäksi terveydentilastaan ja mahdollisesta altistumisestaan ympäristötekijöihin. Osoittautui, että tupakointi, altistuminen auringon säteilylle, masennus ja alhainen painoindeksi kohottivat merkitsevästi sairaanhoitajien arviota miesten ja naisten iästä.
Parisuhteessa eläminen näytti puolestaan hidastavan ikääntymisen vaikutuksia ulkonäköön. Tutkimus vahvistaa aikaisempia tutkimustuloksia, joiden mukaan tupakointi ja auringon säteily vanhentavat ihoa. Myös ikääntyneiden alhainen painoindeksi näyttäisi vanhentavan ihoa. Alhainen painoindeksi voikin olla merkki jostakin vakavasta sairaudesta. Perintötekijöillemme emme voi mitään, mutta voimme ehkä näyttää ikäisiämme nuoremmilta ilman plastiikkakirurgiaa: vältä tupakointia ja liiallista auringonottoa. Tutkimusryhmää johtaneen tohtori Kaare Christensenin muita tutkimuksia löytyy runsaasti.

Lähde: Age and Ageing 35(2): 110-115, 2006 ja Tohtori.fi, 4.4.2006

Blogiarkisto