perjantaina, helmikuuta 03, 2006

HMB - mitä siitä voi sanoa?

Tämä on lukijapalautteeseen tarjottu vastauksentapainen. Seppo L on kysynyt tästä tuotteesta onko siitä hyötyä. Kirjoitin Juoksija-lehteen leusiinista ja mainitsen siinä yhteydessä myös tästä leusiinijohdannaisesta. Käykää ostamassa Juoksija-lehti 1/2006 kun se lähipäivinä ilmestyy!

Metyylibutyraatista (HMB) on mahdollisesti hyötyä vähän harjoitelleille ja urheiluveteraaneille. Metyylibutyraattia (HMB) markkinoidaan lihasmassan li­sääjänä, ylläpitäjänä ja rasvan polttajana. Amerikassa suosion saavuttanut tuote beta-hydroxy-beta-methylbuty­raatti on ollut tehokas tuote lihasmassan lisäämiseen nuorilla vähän harjoitelleilla, mutta aktiiviurheilijoilla aineesta ei ole ollut hyötyä. Myös veteraani-ikäisillä HMB on lisännyt lihasvoimaa. Aminohappo leusiinin aineenvaihduntatuote HMB (beta-hydroksi-beta-metyylibutyraatti) saattaa vaikuttaa lihasmassan hajoamista ehkäisevästi. HMB näyttääkin nykyisen, joskin liian vähäisen, tutkimustiedon valossa auttavan säilyttämään ja lisäämään lihasmassaa ja -voimaa harjoittelun aikana aiemmin harjoittelemattomilla henkilöillä. Sen sijaan kokeneilla harjoittelijoilla HMB ei ole osoittautunut hyödylliseksi, ja tarkoissa tutkimuksissa ei ole saatu luvattuja lihasta kehittä­viä ominaisuuksia esille. Näiden havaintojen pohjalta HMB saattaa olla hyötyä lähinnä aloittelijoilla harjoittelun alkuvaiheessa, jolloin lihasten hajoaminen (katabolia) on normaalia suurempaa. Näissäkin tapauksissa hyöty on osoittautunut melko pieneksi. Tutkimuksissa tyy­pillisesti käytetty annos on ollut 1,5 - 3 g/vrk. Alle 6 g/vrk annoksilla sivuvaikutuksia ei ole havaittu. Yh­dessä kreatiinin kanssa HMB on ainoa lisäravinne, jolla on riittävää näyttöä lihasmassaa tai voimantuottoa lisäävästä vaikutuksesta urheilun aloittavilla. Ei ole kuiten­kaan syytä olettaa HMB:stä olevan hyötyä urheilijoille, joilla on takanaan pitkä harjoitteluhistoria.

Yllä oleva tekstipätkä on minun omasta ravinto-oppaastani urheilijoille.

Blogiarkisto