perjantaina, helmikuuta 17, 2006

Liikunnan väitetään olevan terveellistä

Noel C. Barengon kansanterveystieteen alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan Kuopion yliopistossa tiistaina 21. helmikuuta. Väitöskirja tuo lisävalaistusta liikunnan eri osatekijöiden vaikutuksesta terveyden riskitekijöihin. Tutkimustulokset vahvistivat käsitystä siitä, että säännöllisellä vapaa-ajan liikunnalla on myönteinen vaikutus verenpainetautiin sairastumisen riskiin sekä sepelvaltimotauti- ja kokonaiskuolleisuuteen. Verenpainetaudin riski aleni miehillä 22 prosenttia ja naisilla 27 prosenttia, havaitsi Noel C. Barengon. Vapaa-aikana aktiivisesti liikuntaa harrastavilla henkilöillä oli myös pienempi kokonais- ja sepelvaltimotautikuolleisuus verrattuna vain vähän liikuntaa harrastaviin. Myös työliikunta vähensi merkittävästi sepelvaltimotauti- ja kokonaiskuolleisuutta sekä miehillä (21 %) että naisilla (27 %).
Harmillista on todeta, että suomalaiset miehet ja naiset eivät liiku vieläkään riittävästi terveyden ylläpitämistä varten.
Tutkimusaineisto on kerätty vuosina 1972-1997 Pohjois-Karjala Projektin (1972, 1977), FINMONICA- (1982, 1987, 1992) ja FINRISKI (1997) –tutkimusten yhteydessä. Aineisto käsitti kaikkiaan noin 50 000 henkilön (25-64-vuotiaat) elintapoja ja vaaratekijöitä koskevat tiedot.
Väitöskirjan nimi on Physical activity, cardiovascular risk factors and mortality (Liikunta, sydän- ja verisuonitautien riskitekijät ja kuolleisuus)

Lähde: Verkkouutiset, 17.2.2006

Blogiarkisto