sunnuntaina, helmikuuta 26, 2006

Masennuslääkkeet voivat vahingoittaa sikiötä

Raskauden aikaiseen masennukseen saatetaan määrätä masennuslääkkeitä. Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI) ovat länsimaissa tavallisia masennuslääkkeitä. Niillä ei ole todettu sikiötä vahingoittavia ns. teratogeenisia ominaisuuksia, joten niiden raskaudenaikaista käyttöä ei ole osattu erityisemmin varoa. Se tiedetään, että SSRI-lääkkeet kertyvät keuhkoihin, jossa niiden aiheuttama serotoniinin aineenvaihdunnan muutos johtaa verisuonten supistumiseen ja lisääntyneeseen solujen jakautumiseen keuhkojen lihassoluissa.
Tutkimuksessa käytettiin tapaus-verrokkitutkimusta, joka on hyvä sairauslähtöinen lähestymistapa. Tutkimukseen valitaan tutkittavaan sairauteen sairastuneita potilaita (nämä ovat niitä tapauksia) ja sitten valitaan henkilöitä, jotka eivät ole sairastuneet tähän (ns. verrokit). Sairauden tai vamman syitä etsitään vertaamalla tapausten ja verrokkien aikaisempaa tilannetta erityisesti mielenkiinnon kohteena oleville altisteille (tässä tapauksessa SSRI-lääkkeet). Altistumishistoriaa käydään läpi tarkoilla mittauksilla, tietokonemalleilla ja kyselyillä jne. Tapaus-verrokkitutkimuksessa voidaan tutkia yhtä sairautta, mutta useita altisteita. Tapauksien ja verrokkien altistumiseroista saadaan epäsuora arvio altistuneiden riskistä sairastua kyseiseen sairauteen suhteessa altistumattomien riskiin. Tutkimukset ovat yleensä suhteellisen yksinkertaisia ja halpoja toteuttaa. Tapaus-verrokkitutkimuksilla selvitetään etenkin harvinaisten sairauksien aiheuttajia.
Tässä nimenomaisessa SSRI-lääkkeiden tapaus-verrokkitutkimuksessa todettiin, että mikäli äiti käytti SSRI-lääkkeitä raskauden loppupuoliskolla, vastasyntyneellä oli 6,1-kertainen riski sairastua pulmonaalihypertensioon, kohonneesta keuhkoverenkierron paineesta aiheutuva harvinainen ja vaikea sairaus, johon liittyy suuri kuolleisuus. Tämä haitta ei liittynyt
raskauden alussa tapahtuneeseen lääkitykseen eikä myöskään muuntyyppisten masennuslääkkeiden käyttöön.
On syytä harkita SSRI-lääkkeen tarve yksilöllisesti ja varoittaa äitiä sen aiheuttamasta vaarasta sikiön keuhkoille.

These data support an association between the maternal use of SSRIs in late pregnancy and PPHN in the offspring; further study of this association is warranted. These findings should be taken into account in decisions as to whether to continue the use of SSRIs during pregnancy.

Lähde: Chambers C, Hernandez-Diaz S, Van Marter L, Werler MM, Louik C, Lyons Jones K, Mitchell AA. Selective serotonin-reuptake inhibitors and risk of persistent pulmonary hypertension of the newborn. N Engl J Med 354: 579–587, 2006

Blogiarkisto