perjantaina, helmikuuta 24, 2006

Äidin asenne vaikuttaa nuoren laihduttamiseen

Hoikkuutta arvostavat äidit saavat nuoret huolehtimaan omasta kehostaan ja laihduttamaan muita useammin. Yhdysvaltalaistutkimukseen osallistui yli 5 000 tyttöä ja lähes 4 000 poikaa sekä heidän äitinsä. Nuoret olivat 12-18-vuotiaita. Sekä nuoret että heidän äitinsä vastasivat kyselyyn, jossa he kertoivat pituutensa, painonsa ja painoon liittyvät huolenaiheensa. Tytöt, jotka uskoivat äitinsä haluavan heidän olevan hoikka, olivat useammin huolestuneita omasta painostaan kuin ne, jotka kokivat, että heidän painollaan ei ollut isompaa merkitystä. Pojistakin vain ne olivat huolestuneita painostaan, jotka tunnistivat äitinsä toiveen siitä, että he olisivat ihannepainoisia. Nuoret, jotka tunnistivat äitinsä huolen heidän painostaan, laihduttivat useammin, kuin ne, jotka kokivat, että heidän painollaan ei ollut merkitystä. Äitien huoli lastensa painosta voi olla hyvä asia, koska tällaiset nuoret voivat kokea, että heistä välitetään aidosti. Toisaalta sinänsä ihannepainoisten äitien laihduttaminen voi olla ongelmallista, mikäli tämä aiheuttaa lastenkin turhaa laihduttamista.

Läteet: Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine 159: 1121-1126, 2005 ja Tohtori.fi

Blogiarkisto