torstaina, helmikuuta 23, 2006

Varo internetin kautta myytäviä laihdutusvalmisteita!

Elintarvikevirasto varoittaa eilen ilmestyneessä tiedotteessaan internetin kautta myytävistä laihdutusvalmisteista. Esimerkiksi usniinihappoa sisältävät valmisteet on viraston mielestä luokiteltu maksan toiminnan kannalta haitallisiksi. Tätä happoa saadaan Usnea-nimisestä jäkälästä. Markkinoilla on turvallisia tuotteita, mutta näköjään joidenkin tuotteiden suhteen on syytä olla varuillaan. Asian tärkeyden takia, tässä lähes täydellinen kopio tiedotteesta:

Kuluttajien on syytä suhtautua varauksella laihdutukseen tai painonhallintaan tarkoitettuihin tuotteisiin. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää internetin, postimyynnin tai verkostomarkkinoinnin kautta myytäviin tuotteisiin. Jos tuotteessa ei ole kunnon pakkausmerkintöjä tai tuote kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, on syytä harkita, kannattaako sitä ostaa.
Markkinoilla on runsaasti erilaisia laihdutukseen tai painonhallintaan tarkoitettuja tuotteita. Elintarvikevalvontaviranomaiset saavat toistuvasti kyselyjä erityisesti siitä, ovatko laihdutukseen tarkoitetut ravintolisät turvallisia ja tutkittuja. Yhteydenottoja tulee esimerkiksi kuluttajilta, jotka katsovat joutuneensa tavalla tai toisella petetyiksi jonkin tuotteen ostettuaan.
Elintarvikkeina myytävät pillerit, puristeet ja kapselit luokitellaan ravintolisiksi, joista on EU-direktiiviin pohjautuvat säädökset. Ravintolisien tehosta ei vaadita tieteellistä näyttöä eikä niiden myyntiin tarvita lupaa. Tuotteet eivät ole lääkkeitä ja näin ollen ne eivät käy läpi järjestelmällistä ennakkotarkastusta. Elinkeinonharjoittaja vastaa siitä, että tuote on käyttöohjeen mukaisena määränä terveydelle vaaraton eivätkä pakkausmerkinnät johda kuluttajaa harhaan. Markkinoinnissa ei saa ilmoittaa valmisteella olevan sellaisia vaikutuksia tai ominaisuuksia, joita sillä ei ole. Lääkkeellisten väittämien, kuten sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liittyvien ominaisuuksien, esittäminen on kielletty.
Laihdutukseen tarkoitettujen tuotteiden ja erityisesti ravintolisien kohdalla suuri ongelma on harhaanjohtava markkinointi. Mitä enemmän tuotteesta luvataan, sitä epäluuloisemmin niihin kannattaa suhtautua. Valmisteet ovat usein tehottomia joskin yleensä vaarattomia. Mutta markkinoilla liikkuu myös joitakin vaarallisia tuotteita. Esimerkiksi internetin välityksellä myytävät usniinihappoa sisältävät valmisteet on todettu olevan maksan toiminnan kannalta haitallisia. Markkinoilla on ollut myös rasvanpolttoon tarkoitettu tuote, jonka sisältämä 2,4-dinitrofenoli häiritsee vakavasti elimistön solujen energiantuotantoa. Myös kuituvalmisteiden on todettu aiheuttaneen turpoamisen vuoksi suolitukoksia, kun käyttöohjetta ei ole noudatettu. Lisäksi markkinoilta on löytynyt yksittäisiä eksoottisia raaka-aineita sisältäviä tuotteita, joille ei ole tehty EU:n uuselintarvikeasetuksen edellyttämää riskinarviota ja jotka siksi ovat olleet luvattomasti markkinoilla.
Vastuu tuotteen koostumuksen, merkintöjen ja markkinointiväitteiden oikeellisuudesta ja lainmukaisuudesta on elinkeinonharjoittajalla. Mikäli kuluttaja kokee tulleensa petetyksi tuotteen suhteen, on syytä ottaa yhteyttä ravintolisää maahantuovaan tai valmistavaan yritykseen ja oman kunnan elintarvikevalvontaviranomaiseen. Jos epäilee tuotteen aiheuttaneen sivu- tai myrkytysoireita, on lisäksi hyvä ottaa yhteys lääkäriin. Viranomaiset puuttuvat yksittäisten tuotteiden myyntiin, jos on aihetta epäillä, että tuote on terveydelle haitallinen tai jos siitä annetut tiedot ja käyttöohjeet ovat puutteellisia.
Tuotteita tulee aina käyttää pakkauksessa olevan ohjeen mukaan eikä suositeltua vuorokausiannosta saa ylittää. Lasten, raskaana olevien ja muiden erityisryhmien kohdalla kannattaa noudattaa erityistä varovaisuutta ja välttää tuotteiden pidempiaikaista käyttöä. Jos tuotteessa ei ole kunnon pakkausmerkintöjä, suomen- ja ruotsinkieliset pakkausmerkinnät puuttuvat tai yrityksen osoite puuttuu kokonaan, on syytä harkita, voiko tuotteeseen luottaa tai kannattaako sitä ostaa.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sanna Viljakainen, Elintarvikevirasto, puh. (09) 393 1535

Blogiarkisto