tiistaina, helmikuuta 07, 2006

Nyt dehkoillaan muuallakin

Dehko-ohjelma kelpaa malliksi muillekin! Suomalainen diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma eli Dehko on käytössä useissa Euroopan maissa mallina heidän omaa kansallista diabetesohjelmaa rakennettaessa. Hyvä Suomi!
Kypros, Slovenia ja Portugali ovat suomalaisten mallioppilaina luomassa omaa diabetesohjelmaansa. Suomessa diabetesohjelman tavoitteena on sekä ehkäistä aikuistyypin diabetesta että parantaa diabetespotilaiden hoitoa. Huomiota kiinnitetään paitsi sokeritasapainoon myös verenpaineeseen ja kolesteroliin. Tampereella tiistaina alkaneille Dehko-päiville osallistuu noin 900 terveydenhoidon ammattilaista.

Dehkon tavoitteet lyhyesti

 • Kaikki tyypin 2 diabeetikot saavat riittävän hoidonohjauksen, ja kohonneen verensokeripitoisuuden ohella hoidetaan myös sydän- ja verisuonisairauksiin liittyvää kokonaisriskiä.
 • Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn liittyvät toimenpiteet ovat osa perusterveydenhuollon pysyvää toimintaa.
 • Jokaisella tyypin 1 diabeetikolla on mahdollisuudet yksilöllisesti tarvitsemaansa hyvään omahoitoon.
 • Diabeetikoiden hoitotasapainot parantuvat siten, että vähintään 50 prosentilla tyypin 2 ja tyypin 1 diabeetikoista on hyvä hoitotasapaino, ja vähintään 30 prosentilla on välttävä tasapaino.
 • Diabeetikoiden sydän- ja verisuonisairastuvuus vähenee vähintään kolmanneksella.
 • Diabetekseen liittyvien lisäsairauksien esiintyminen vähenee Euroopan St. Vincent -ohjelman tavoitteiden mukaisesti: jalkojen amputaatioiden määrä vähintään puoleen, diabetekseen liittyvä silmän verkkokalvon sairaus vähintään kolmanneksella, diabetekseen liittyvä munuaistauti vähintään kolmanneksella.
 • Diabeetikot hallitsevat omahoidon ja ovat tyytyväisiä hoitoonsa.
 • Terveydenhuollon ja diabetesyhdistysten yhteistyö omahoidon tukemiseksi on vakiintunut pysyväksi toimintamuodoksi.
 • Diabeetikkojen hoito-organisaation perustana ovat hyvin toimivat hoitoketjut, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon jaettu hoitovastuu ja joustava konsultointikäytäntö.
 • Hoitoyksiköissä on diabeteksen hoidon laatujärjestelmä, jonka luonteva osa on terveydenhuollon säännöllinen ja monipuolinen diabeteskoulutus.
 • Maassamme on ATK-pohjaiset hoitoyksikkökohtaiset ja alueelliset diabetesrekisterit sekä valtakunnallinen diabetesrekisteri.
Tiedon lähteenä oli YLEn terveysuutiset, 7.2.2006 ja Diabetesliiton-sivut.

Blogiarkisto